Gemma

Bonebreakers Grandezza


 C.I.B FI UCH NO V-12 
NORD UCH

 SE VV-16 NO VV-16


HD B

ED 0

Öga (9 år) Katarakt, 

partiell cortex bakre,

måttlig. Ej ärftlig  

BFJE bärare

SD fri